Διατροφική Αξιολόγηση

1η Συνεδρία

Η 1η συνεδρία περιλαμβάνει πλήρη διατροφική αξιολόγηση:

 • Λήψη ατομικού ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού και πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις
 • Λήψη διαιτολογικού ιστορικού, όπου μέσα από ερωτηματολόγια καταγράφονται οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες, η ποιότητα, η ποσότητα, τα ωράρια γευμάτων, οι παράλληλες δραστηριότητες, η συχνότητα κατανάλωσης ομάδων τροφίμων, οι προτιμήσεις και αποστροφές αλλά και άλλων επιπρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται για την σωστότερη διατροφική αξιολόγηση.
 • Λήψη ιστορικού βάρους
 • Σωματικές μετρήσεις (μέτρηση βάρους, ύψους, περιφερειών)
 • Αξιολόγηση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση, δερματοπτυχές)
 • Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας
 • Στοχοθεσία για το τι επιδιώκεις μέσα από τις συνεδρίες μας
 • Έναρξη διατροφικής εκπαίδευσης μέσα από διατροφικά εργαλεία
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τους στόχους σου!

Επανέλεγχος

Στις επόμενες συνεδρίες παρέχεται:

 • Αξιολόγηση της εβδομάδας
 • Συζήτηση δυσκολιών και διατροφική εκπαίδευση
 • Προσαρμογή στις ανάγκες της επόμενης εβδομάδας
 • Νέο εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 60λεπτά. Οι επόμενες συνεδρίες διαρκούν 30 – 40 λεπτά. Η συχνότητα των συνεδριών είναι ανά εβδομάδα ή ανά 15 ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την διαιτολόγο.