Διατροφική Εκπαίδευση

Ο βασικός στόχος της συνεργασίας μας είναι η καλλιέργεια ορθής διατροφικής νοοτροπίας, μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης και καθοδήγησης κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας. Μέσα από έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονα διατροφικά εργαλεία, συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε μαζί τις βάσεις για να αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε διατροφική κατάσταση, (πχ γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές φαγητό εκτός σπιτιού κα), να διαχειριστείς μια απροσδόκητη μεταβολή στο βάρος σου, να ακούς το σώμα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου, να εκπαιδευτείς σε πρακτικό επίπεδο στις ομάδες και ετικέτες τροφίμων.

Μέσω της κατάλληλης συμβουλευτικής, χτίζεις βήμα προς βήμα καλύτερη διατροφική συμπεριφορά, απαλλάσσεσαι  από το φαύλο κύκλο των ενοχών, εξασφαλίζοντας μια καλύτερη σχέση με το φαγητό. Το πλαίσιο της συνεργασίας μας, η διατροφική εκπαίδευση και η παρακολούθηση των στόχων γίνεται με φιλικό τρόπο, έχοντας την συνεχή υποστήριξη μου!