Εργασιακή Διατροφή

Στα πλαίσια ενός εργασιακού περιβάλλοντος με αυξημένες απαιτήσεις συχνά οι εργαζόμενοι επιλέγουν τροφή κακής ποιότητας με άμεση συνέπεια την αύξηση σωματικού βάρους και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Η ισορροπημένη διατροφή συνδέεται άμεσα με την καλή σωματική και πνευματική απόδοση.

Μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής για εταιρικούς πελάτες σχεδιάζονται ισορροπημένα γεύματα με επάρκεια θρεπτικών συστατικών και δίνεται ατομική ή/και ομαδική διατροφική καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, με σκοπό την προαγωγή της συνολικής υγείας, ευεξίας και παραγωγικότητας των εργαζομένων.