Εταιρικά / Επιμορφωτικά Προγράμματα

Τα εταιρικά προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, χώρους μαζικής εστίασης και επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τομέα της διατροφής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία διατροφικής ετικέτας με διατροφική ανάλυση θρεπτικών συστατικών
  • Δημιουργία μενού με αναλυτικές συνταγές και διατροφική ανάλυση των γευμάτων
  • Δημιουργία περιεχομένου διατροφής στα πλαίσια προώθησης προϊόντων
  • Κατάρτιση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα διατροφής και τροφίμων για προσωπικό επιχείρησης

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στοχεύουν στην επιμόρφωση γύρω από θέματα διατροφής και τροφίμων και οι δράσεις αφορούν κυρίως σχολεία Α’ και Β’ εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά κέντρα, αθλητικές ομάδες, γυμναστήρια, συλλόγους, κατασκηνώσεις και ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα.